Επικοινωνία

Συντονιστής – Λόης Λαμπριανίδης

Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης & Πολιτικής – (ΕΜΠΑΠ)

http://www.uom.gr/rdpru

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατίας 156,  Τ.Κ. 540 06, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 891795/ 891742

Fax: +30 2310 891777